კონტაქტი

0177 თბილისი
ვაჟა–ფშაველას გამზირი 33
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
ადმინისტრაციული კორპუსი. პირველი სართული. ოთახი 02
ტელ.: 54 24 01  54 24 02
ელექტრონული ფოსტა: sm@tsmu.edu
ვებ–მისამართი:
http://dent.tsmu.edu